Co nabízíme?

skupinové kurzy  individuální kurzy 
intenzivní kurzy  specializované skupinové kurzy
kurzy pro tlumočníky českého znakového jazyka

Skupinové kurzy

Max. 5 až 10 osob, kurz trvá 5 měsíců (září – leden, únor – červen). Jeden kurz má 70 vyučovacích hodin a na konci každého kurzu student absolvuje závěrečnou zkoušku a obdrží certifikát. Po uspěšném složení zkoušky může pokračovat v dalším modulu.

Cena kurzu: 3600 Kč


1.modul (začátečník):
Pro studenty, úplné začátečníky, kteří se se znakovým jazykem doposud nesetkali, nebo pro ty, kteří znají jen minimum znaků, ale v praxi je neumí použít. Studenti se seznámí se základními znaky, jednoduchými gramatickými pravidly.


2.modul (absolvent 1.modulu):
Pro studenty se základní znakovou zásobou a znalostí gramatiky, který je schopný základů komunikace s rodilými mluvčími znakového jazyka. Naučí se rozšířené základy znakové zásoby a gramatiky a pravidla krátšího vyprávění.


3.modul (absolvent 2.modulu):
Po absolování 3. Modulu bude student dostatečně pokročilý, bude umět znakový jazyk na takové úrovni, že zvládne kratší vyprávění.


4.modul (absolvent 3.modulu):
Student již umí velmi dobře gramatiku a bude ji pilně procvičovat. Dále se naučí zvládnout obsahově delší vyprávění.


5.modul (absolvent 4.modulu):
Student ovládá perfektně znakový jazyk a zaměří se na specifické znaky, které neslyšící často používají. Specifické znaky jsou pro neslyšící velmi důležité.

Intenzivní kurzy

Účastní se max. 5 až 10 osob a trvá 5 dní, každý den 3 vyučovací hodiny. Nabízíme zimní a letní intenzivní kurzy a specializované kurzy (např. opakovací).
Interzivní kurz je ukázkový kurz pro ty, kteří by se pak chtěli dále učit znakový jazyk.

Viz. ceník

Firemní kurz

Pokud chce firma nabídnout výuku znakového jazyka zaměstnancům, může si lektora objednat.

Specializované skupinové kurzy

Firma, škola nebo úřad si můžou objednat lektora pro speciální kurz zaměřený na určitou oblast (napr. komunikace lékaře nebo policisty s neslyšícími).


Před návštěvou kurzu doporučujeme češtinu (myšlení v tomto jazyce) odložit do šuplíku. Pomůže vám to. Důvod je jednoduchý - znakový jazyk nemá s češtinou nic společného.

© 2017 3Dimenze, z.s.
All rights reserved