Co je 3Dimenze?

Už v samotném názvu naší organizace je obsažena její filozofie. Co se skrývá  pod tímto názvem?   Znakový jazyk sám o sobě je trojrozměrný – mezi neslyšícími řečeno „znakový jazyk je 3D“ . Znakovací prostor můžeme vyjádřit třemi rozměry, zleva doprava, zdola nahoru, od sebe dopředu.
V tomto znakovacím prostoru je možné vyjádřit veškerou gramatickou strukturu, předložky, ohýbání sloves, číslovky, čas, změnu rolí a další. To všechno v jediném znakovacím prostoru, který je vyjádřen právě tou trojrozměrností.


Proč jsme založili 3Dimenze?

Prostřednictvím našeho působení chceme na Moravě šířit informace o Neslyšících, jejich jazyce a kultuře a seznámit veřejnost s problematikou Neslyšících. Informovat o jazykových problémech a dalších jevech souvisejících s komunikací s Neslyšícími. 
V této organizaci působíme nejen my Neslyšící, ale i naši slyšící přátelé, kteří podporují naši snahu a naše poslání. 
Chceme spolupracovat také s mnoha dalším organizacemi, školami a dalšími institucemi, které se zabývají otázkami Neslyšících a českého znakového jazyka. 
A co je hlavní? Nechceme se vůbec distancovat od slyšících, ale naopak za vzájemného respektu jim vycházet vstříc, dát nahlédnout do našeho světa Neslyšících a naopak.

Logo naší organizaceLogo symbolizuje ruku. Každý prst na této ruce v sobě nese určitý element .
Element oka , element ruky , element doteku , element vody a element světla .  
Oko uprostřed ruky – pro Neslyšící je tím nejdůležitějším smyslem, životní součástí, díky kterému mohou přijímat informace, komunikovat mezi sebou. Důvod je prostý – naše vnímání světa a života je jenom vizuální.


Ruka – pro Neslyšící je důležitým komunikačním nástrojem. Ruce Neslyšících produkují znakový jazyk, který vnímáme očima. Ruce jsou pro Neslyšící primárně určeny k přenosu informací.


Dotek ruka na modrém balonu – způsob přivolání. Na hlas Neslyšící nereaguje. Reaguje pouze na dotek. Pro Neslyšícího je zcela běžné se dotýkat druhých, není za tím žádný citový projev nebo úchylnost, jak se mnozí slyšící mohou domnívat. Dotýkáme se jen určitých míst, ramene, předloktí, při sezení je možné přivolat Neslyšícího dotekem na nohu.


Voda všude kolem ruky -   tento web symbolizuje vodu v různých škálách modré barvy. Nebylo to vybráno náhodně. Je to přenesený význam pro nové uchazeče kurzu znakového jazyka. Po přihlášení do našeho kurzu si představte, že jste se ponořili do průzračně modré vody, kde nic neslyšíte. Kolem vás je absolutní ticho. Jak budete mezi sebou komunikovat? Tušíte správně, jen rukama a očima.


Světlo světlý obrys rukou – velmi důležitý element. Bez světla komunikace Neslyšících není možná. Jen si to představte, neslyšíte a teď si povídejte ve tmě?  Čím více světla, tím lépe znakový jazyk vynikne.© 2017 3Dimenze, z.s.
All rights reserved